GEOGRAFIJA

Geološka razdoblja Zemlje

priredila: Sanja Jović

 

Geologija je nauka o postanku, građi i obliku čvrste Zemljine kore. Prema saznanjima koja su prikupljana od kada ova nauka postoji, pa i ranije, geološka podela istorije Zemlje podeljena je na 6 era, 20 perioda, 45 epoha i 74 doba. Po američkom Udruženju za geologiju osnovna je podela na ere i periode.

Nazivi era i perioda obično imaju grčke prefikse. "Keno" je prvi deo složenice za oznaku skupa, zajednice; "palios" znači star, pradavan; "mezos" znači srednji; "mejon" - manji, niži; "oligos" - mali, kratak; "pleistos" - najviši; "kainos" - nov.

Paleozoički lokaliteti u svetu