MATEMATIKA

DA LI JE BROJ DELJIV SA 2, 3, 4, 5, 9 ILI 10?

Na ovoj stranici možete da pročitate pravila, pomoću kojih ćete biti u stanju da odredite da li je neki broj deljiv brojem 2,3,4,5,9, ili, možda, 10. Pravila su jako jednostavna i sigurna sam da ćete ih brzo shvatiti. Pa da krenemo!

BROJ JE DELJIV SA 2 SAMO AKO SE ZAVRŠAVA NEKOM OD CIFARA : 0, 2, 4, 6 ILI 8!
Na primer: brojevi 12, 56, 128, 204 i 530 jesu deljivi brojem 2, a brojevi 13, 25, 85, 91 i 147 nisu deljivi brojem 2.

BROJ JE DELJIV SA 3 SAMO AKO JE ZBIR NJEGOVIH CIFARA DELJIV BROJEM 3!
Evo kako se to proverava. Recimo da nas zanima da li je broj 258 deljiv brojem 3. Hajde da primenimo naše pravilo.
- Saberemo cifre: 2 + 5 + 8
- Rezultat je 15
- Ponovo saberemo 1 + 5 = 6
- Broj 6 je deljiv sa 3, pa je deljiv i broj od koga smo počeli, tj. 258.

BROJ JE DELJIV SA 4 SAMO AKO SU NJEGOVE POSLEDNJE DVE CIFRE DELJIVE SA 4! 
Evo primera: Da li je broj 1528 deljiv sa 4?
- Uzmemo poslednje dve cifre: 28.
- Broj 28 je deljiv sa 4.
- Onda je i broj 1528 deljiv sa 4.

BROJ JE DELJIV SA 5 SAMO AKO SE ZAVRŠAVA CIFROM 0 ILI 5!
Na primer: brojevi 55, 145, 560, 1835 i 6540 jesu deljivi brojem 5, a brojevi 16, 54, 852 i 1247 nisu.

BROJ JE DELJIV SA 9 SAMO AKO JE ZBIR NJEGOVIH CIFARA DELJIV BROJEM 9!
Ovo pravilo je slično kao kod deljivosti brojem 3. Pa da ponovimo još jednom! Hajde da proverimo da li je broj 1584 deljiv brojem 9:
- Saberemo cifre: 1 + 5 + 8 + 4 = 18.
- Ponovo saberemo 1 + 8 = 9.
- 9 je deljiv sa 9.
- Dakle, i naš polazni broj je deljiv sa 9.

BROJ JE DELJIV SA 10 SAMO AKO JE NJEGOVA POSLEDNJA CIFRA 0! 
Na primer: brojevi 120, 540, 1250 i 6800 jesu deljivi brojem 10, a brojevi 125, 892, 2784 i 6801 nisu.

autor: Vesna Šatev