MATEMATIKA

Razlomci

Šta su to razlomci?

Šta su to razlomci?
Jednaki razlomci, skraćivanje i proširivanje
Koji je razlomak veći?
Operacije sa razlomcima

 

Sigurno svi znate da brojite. U tom slučaju je lako da odgovorite: koliko ima krugova na sledećoj slici?

Tako je, ima ih 4. A koliko ima krugova na sledećoj slici:

1_4kruga.gif (1061 bytes)

Na ovoj slici nije nacrtan nijedan ceo krug, već samo jedan njegov deo. Da bi nekome ko ne može da vidi ovu sliku objasnili koliki je to deo kruga, uvešćemo sledeće pravilo:

rad1.gif (2971 bytes)

Na taj način smo došli do RAZLOMKA.

rad2.gif (2404 bytes)

Kada ovo znamo, lako nam je da kažemo koliko ima od kruga na sledećoj slici:

34kruga.gif (1266 bytes)

Krug je podeljen na 4 dela i imamo 3 takva dela, dakle

34kruga1.gif (1470 bytes)

Na sličan način možemo da razmišljamo i vezano za sledeću sliku:

54kruga1.gif (1427 bytes)

Koliko ovde ima krugova? Ima 1 ceo krug i još 1-an četvrti deo kruga, pa ćemo to zapisati kao

54kruga2.gif (1739 bytes)

Ovakav broj se zove mešoviti. On se sastoji iz celog i razlomljenog dela. Ali i njega možemo da zapišemo kao razlomak. U tome će nam pomoći sledeća slika.

54kruga3.gif (1634 bytes)

1 ceo krug ima 4 četvrtine, pa je na gornjoj slici ukupno 5 četvrtina. Dakle,

54kruga4.gif (1217 bytes)

Slično je i u sledećoj situaciji

114kruga.gif (3870 bytes)

Mešoviti broj je lako pretvoriti u razlomak i bez crtanja i gledanja u sliku. To se radi na sledeći način: ceo deo pomnožimo sa imeniocem i saberemo rezultat sa brojiocem.

rad3.gif (1593 bytes)

Ovako dobijeni broj uzimamo za brojilac našeg razlomka, a imenilac 4 zadržavamo, pa:

rad4.gif (1225 bytes)

Evo još primera:

rad5.gif (3384 bytes)

Videli ste kako mešoviti broj pretvaramo u razlomak. A da li je moguće uraditi i obrnuto, tj. da li je moguće da razlomak pretvorimo u meoviti broj? Odgovor je: DA. I to veoma lako. Evo kako se to radi.

Podelimo brojilac imeniocem:

rad6.gif (3355 bytes)

Evo još jednog primera

rad7.gif (2495 bytes)

A pogledajte sada sledeći razlomak

rad8.gif (1583 bytes)

Dakle, kao razultat dobili smo broj jedan. Zapamtite sledeće:
Kada razlomak ima jednak brojilac i imenilac, onda je taj razlomak jednak broju 1.

 

autor: Vesna Šatev

Jednaki razlomci, skraćivanje i proširivanje