MATEMATIKA

Razlomci


Operacije sa razlomcima

 

Do sada ste saznali dosta toga o razlomcima. Da vidimo sada da li i razlomke mozemo da sabiramo kao i cele brojeve.

Recimo da treba da saberemo

Poslužićemo se opet slikom

Važi pravilo: RAZLOMKE SA ISTIM IMENIOCEM SABIRAMO TAKO ŠTO SABEREMO NJIHOVE BROJIOCE.

Dakle,

Slično pravilo važi i za oduzimanje

Lako je, zar ne? Važno je samo da zapamtite da ovo pravilo važi SAMO ako oba razlomka imaju isti imenilac. A šta ako nemaju?
Pa, do sada ste sigurno već usavršili proširivanje i skraćivanje razlomaka. Iskoristite to znanje da saberete sledeća dva razlomka.

Treba nam zajednički imenilac. Kako je  NZS(3,2)=6, proširićemo oba razlomka tako da im imenilac bude 6.

Sada znate skoro sve o razlomcima. Ostalo je još samo malo.

Hajde još da saznamo kako se razlomci množe i dele. Recimo da treba da izračunate

rad46.gif (1083 bytes)

Ništa lakše! samo pomnožite brojioce i imenioce na sledeći način

Evo još primera

Za deljenje razlomaka važi jednostavno pravilo: OBRNI DELILAC I MNOŽI!

 

Eto, draga deco, toliko o razlomcima !

autor: Vesna Šatev

Šta su to razlomci_