MUZIKA

 

Trzani žičani instrumenti

Gitara

priredila: Milena D.

 


Na prvi pogled gitara ima velike sličnosti sa gudačkim instrumentima, ali ukoliko se bolje pogleda, njena konstrukcija je ipak nešto drugačija.

Gitara ima korpus (telo) kruškastog oblika, koji predstavlja rezonator i napravljen je od drveta. Na glasnjači se nalazi kružni odušak (otvor), koji omogućuje treperenje vazduha i dobijanje tona. Žice se prostiru od letvice, (koja ima ulogu žičnika), preko oduška i hvatnika, sve do glave gitare. Na glavi se nalaze čivije, koje služe za štimovanje, a na hvatniku pragovi preko kojih se prostire šest žica. Od visine tona zavisi i debljina same žice (što je ton viši, to je žica tanja). Prilikom umetničkog izvođenja se najčešće koriste crevne žice, jer daju mekši i plemenitiji zvuk, ali se žice još prave i od najlona i metala.

Raspon tonova kod gitare je od E do e3, a štimuju se u kvartnom razmaku (razmak od četiri tona). Ovakvo štimovanje je italijansko, a pored njega postoje i rusko (gde gitara ima sedam žica) i havajsko, koje je karakteristično po tome što preko žica prelazi mali metalni valjak, koji kliza od tona do tona.

Notacija kod gitare je u violinskom ključu. Piše se za oktavu više od realne visine tona.

Istorijat
Gitara je još pre XIV veka dospela u Španiju, odakle i kreće njen razvoj. Najveći španski kompozitori, koji su pisali za gitaru su Garsia, Sor, Tarega, Turina. Kasnije i u celoj Evropi dobija veliki značaj i privlači pažnju svetskih kompozitora Vebera, Šuberta, Paganinija, Berlioza i dr.
Osim originalne muzike za gitaru, izvode se i transkripcije najčešće barokne literature namenjene čembalu, violini i dr. instrumentima.