Muzika

Život i delo Volfganga Amadeusa Mocarta

Pripremila: Milena D.

1786. godine se u Beču prikazuje komična opera “Figarova ženidba” na libreto (tekst) Lorenca da Ponta, prema istoimenoj komediji francuskog pisca Bumaršea.
Posle ove opere, godinu dana kasnije 1787. u Pragu je prvi put izvedena opera “Don Žuan”( “Don Đovani”).

Na putu ka vrhu svog dramsko-muzičkog stvaralaštva, Mocart je komponovao “Cosi fan tutte” (“Kozi fan tute-Takve su sve”)1790.godine na libreto Lorenza da Pontea, i “La clemenza di Tito”(“La klemenca di Tito-Titovo milosrđe”)1791. godine, na Metasijev tekst. Ovu operu je napisao za samo 18 dana usred rada na “Čarobnoj fruli.”

Libreto za “Čarobnu frulu” sastavio je Šikaneder, koji je bio pevač, glumac, dramski pisac i kompozitor. Iako tekst ima nedostataka, Mocartova muzika mu daje popunu dubinu, kao što je prilagođena svim situacijama. “Čarobna frula” je napisana 1792. godine.

Pored opera u kojima se proslavio, Mocart je komponovao i instrumentalna dela. Najveći broj pripada simfonijama, kojih je 49. Uzor mu je bio Johan Kristijan Bah i njegova “italijanska simfonija”.
Volfgang Amadeus Mocart
(u zrelom dobu svog stvaralaštva)

Od prve simfonije u Es-duru, koju je napisao u veoma mladim godinama, videli su se značajni napreci doPariske simfonije u D-duru 1778. godine. U tu grupu spadaju i Hafner, Linc i Praška simfonija. Poslednje tri simfonije su najbolje i one su napisane u Es-duru, g-mollu i u C-duru (Jupiter simfonija).

Takođe postoji veliki br. kamernih dela (dueti, terceti, kvarteti i kvinteti), među kojima se ističu šest kvarteta posvećenih Hajdnu.

Prvi klavirski koncert je napisan 1773. godine u D-duru, a Mocartov vrhunac je ostvaren koncertom u Es-duru. Najznačajnija dela napisana su u periodu od 1784-1786. godine, gde spadaju koncerti u Es i C-duru. Posle njih nastala su još samo dva: Krunidbeni koncert u D-duru i B-dur koncert napisan1791godine. Klavirskih koncerata ima 25, od kojih su najbolji oni u D-duru, u A-duru, a posebno u c-mollu i d-mollu.

Od duhovne muzike Mocart je ostavio dosta kompozicija iza sebe. Među njima su misa u c-mollu (napisana 1783.godine), C-duru, kao i Krunidbena misa. Od moteta je najčuveniji” Ave verum corpus”(“Ave verum korpus”), a najbolja duhovna kompozicija je “Reqviem”(“Rekvijem”), koju je pisao za sebe (sam je tako smatrao jer je osećao da mu je smrt blizu).

Nedovršen portret
Volfganga Amadeusa Mocarta
(slikar J. Lange
)

 

prethodna strana