UMETNOST

Ticijan

(oko 1490 - 1576)

priredila: Sanja Jović

 

Izabrana Ticijanova dela

(Galerija Nacionalnog muzeja u Londonu)

"Noli me Tangere" ("Ne dodiruj me"), oko 1515. god.

Ovo je jedno od najranijih Ticijanovih dela na kome se Hrist pojavljuje pred Marijom Magdalenom nakon vaskrsenja kako bi je utešio. Ona je najpre pomislila da je to baštovan - kada ga je prepoznala, Hrist joj je rekao "Ne dodiruj me" (Jovan 20:14-18). Ispitivanjem ove slike rendgenskim zracima ustanovljeno je da je ova slika više puta menjana tokom procesa izrade.