VERONAUKA

Svečani ulazak Hrista u Jerusalim - Cveti

pripremila: (Milena D.)

 

Čudo vaskrsavanja Lazara desilo se u subotu, osam dana pre Hristovog vaskrsenja. Ovu subotu naša Crkva i narod zovu: Lazareva subota.
Sutradan po vaskrsavanju Lazara, u nedelju, Gospod Isus Hristos pošao je sa učenicima u Jerusalim, jer se približavao jevrejski praznik Pasha. Mnogo naroda pohitalo je da svečano proslavi ovaj praznik i da se pomoli Bogu u jerusalimskom Hramu. U narodu se čuo glas da dolazi Hristos. Svi su hteli da Ga vide, te požuriše iz Jerusalima u susret Hristu.
Učenici su opremili magare na koje je Hristos uzjahao. Videvši ga kako prolazi jašući na magaretu, narod je izašao na ulice, naređao se u velikom broju na prozore i oduševljeno pozdravljao , Isusa Hrista. Mnogi su bacali svoje haljine po putu kuda je prolazio. Drugi su sekli grančice sa drveća i bacali pred Njega. Svi su bili ispunjeni radošću i ushićenjem, pa su se utrkivali ko će bolji doček da pripremi. Hvalili su Boga za sva, čuda koja su videli, pa su počeli d a pevaju i kliču: „Osana! Blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje" (Jn 12, 13—15).
Naročito su se Hristovom dolasku obradovala deca. I kada su se roditelji razišli, deca su još ostala uz Njega i pozdravljala ga.
I pored narodne radosti i veličanstvenog dočeka, na licu Hristovom videla se tuga i žalost, jer je znao da će se ova pesma zameniti uzvicima: „Raspni Ga, raspni!" Za nekoliko dana ovo se i ostvarilo.
Ovakav svečani ulazak Hrista Spasitelja mnogi nisu razumeli, pa su pitali: „Ko je to?" A narod je odgovarao: „Ovo je Isus, prorok iz Nazareta". Međutim.On nije bio neki jevrejski prorok, nego Hristos, dugo očekivani Bog u ljudskom telu. Praćen narodom Gospod se uputi Hramu. Iz njega je isterao sve trgovce. Ali u Hramu je bilo i mnogo bolesnih, slepih i hromih. Sve te tužne i nemoćne ljude Spasitelj je izlečio, jer kao Bog, On je izvor života i zdravlja.
Kada su deca videla sva ova čuda koja je Hristos učinio, počeše da pevaju: „Osana, Sinu Davidovu! "To naljuti licemerne fariseje pa rekoše Gospodu: „Čuješ li šta ovi govore!?" A On im odgovori: „Zar niste čitali: iz usta dece koja sisaju načinio si sebi hvalu".
Sveta Crkva odredila je da se ovaj događaj proslavlja u nedelju pred Vaskrsenje Hristovo. Narod ovaj praznik zove Cveti.

Cveti su promenljiv praznik i prate najveći hrišćanski praznik Uskrs.

Tekst je preuzet sa web sajta: saintnicholas-hamilton

 

Prethodna stranica