BASNE

 

Orlova ženka i lisica


Orlova ženka i lisica sklopile prijateljstvo pa odluče da stanuju jedna pored druge, da još više učvrste prijateljski savez.
Orlica uzleti na veoma visoko stablo i na njemu savije gnezdo, a lisica se zavuče u grmlje ispod drveta i tamo okoti mlade.
Jednom lisica ode u lov, a orlica koja je bila ostala bez hrane, sleti u grmlje, ugrabi njene mlade i pogosti se zajedno sa svojim orlićima.
Kada se lisica vratila i shvatila što se dogodilo, ne ražalosti se toliko zbog smrti svoje mladunčadi, koliko zbog nemoći da se osveti jer bez krila nije mogla progoniti pticu.
Stoga se povuče – to slabima i nemoćnima jedino preostaje – i poče proklinjati svoju neprijateljicu.
Dogodilo se, međutim, da je orlicu, ubrzo potom snašla pravedna kazna zbog toga što nije poštovala prijateljstvo. Neki su ljudi, naime, u polju žrtvovali kozu pa orlova ženka sleti i sa žrtvenika ugrabi komad mesa zajedno sa žeravicom. Još ga nije pravo ni donijela u gnijezdo, kadli navali žestok vetar, pa od tankih i starih suvaraka raspali sjajan plamen, a mladi orlići napola spaljeni – bili su, naime, još goluždravi – padnu na zemlju.
Lisica pritrči i naočigled orlici sve ih poždere.

Priča pokazuje da oni koji pogaze prijateljstvo, ako i izbegnu kazni od ruke onih kojima su učinili krivo, ipak neće izbjeći osveti bogova.

 

autor: Ezop