BASNE

 

Sovino blago

 

Šumu je zahvatio požar. Svi stanovnici šume su se uplašili i počeše u panici da pripremaju stvari, koje nameravaju da sačuvaju. Medved nosi zalihe hrane i krzno, vuk ovčju kožu, lisica krzno, jelen rogove…

Dok beže od požara mnogima ispadaju stvari, ili im se zakače za granje, tako da moraju da se povraćaju.
Jedino sova lagano leti sa drveta na drvo ne noseći ništa. To je začudilo jelena koji je zastao jer su mu se rogovi upleli u šipražje.

Tek sada shvatam reči sove da nije bogatstvo ono što lopovi mogu ukrasti i što u vatri može da izgori.autor: Goran Despotović :