KRATKE PRIČE
Kengur Miša

"Hop! Hop! Skači, Mišo!" - skakutala je kengurica sa svojim sinčićem. Podučavala ga je onome što je za svakog kengura najvažnije: skakanju.

"Mamaaa, - zakenjkao je Miša - ne mogu više, strašno mi je zima!"

"Oh, sigurno si se razboleo! Pozvaćemo doktora."

Ubrzo je stigao doktor Kengić. "Da vidimo najpre grlo, - kazao je. - Mišo, zini i kaži "aaaa"!"

Miša je procvilio jedno "a" koje je više ličilo na "e" nego na "a".

"Lepo, - rekao je doktor. - Sada duboko udahni i izdahni. Ta-ako! Isplazi jezik."

"Šta li mu je, jadničetu?"

"Teška stvar, ali izlečiva, - rekao je Kengić. - Miša boluje od razmaženitisa!"

"Iju! - zaprepastila se kengurica. - Je l' to mnogo opasno?"

"Prilično, ako mu vi ne pomognete, - kazao je doktor. - Zdrav je Miša kao dren, samo je mnogo razmažen!"

"Kad je tako, - odlučila je kengurica - onda odmah okrećem drugi list!"

Ilustracija: Igor Marinković