KRATKE PRIČE
Baka travarka

U šumi ima jedna mala kuća sa slamnim krovom, a u kući baka. Tu baku vole sve šumske životinje, jer ih ona leči kad obole. Baka poznaje mnoge lekovite trave, pa ih bere, suši i priprema tako da se od njih mogu kuvati lekoviti čajevi. Zato je zovu baka travarka.

Kad se veverica prehladila zbog neprekidnog skakanja po najvišim granama, zec dotrči do bake travarke i zamoli je:

"Bako, veverica kašlje, dajte joj neki čaj!"

"Evo, odnesi joj beli slez, neka ga dobro prokuva i nek pije triput dnevno."

Kad se lija ozledi provlačeći se kroz ogradu od bodljikave gledičije, baka joj da bokvicu da stavi na ranu, i rana brzo zaraste.

Jednom je dunula strašna oluja i odnela baki krov s' kuće. Svraka i šojka su uzbunile čitavu šumu: "Svi na okup da pomognemo baki! Brzo!"

Odasvud su dotrčale životinje i dok dlanom o dlan - bakina kuća dobila je nov krov. Tako su stanovnici šume izrazili svoju zahvalnost dobroj baki.

Ilustracija: Igor Marinković