KRATKE PRIČE

 

Mali zeka

Mali zeka živi u šumi. Zekini mama i tata imaju još puno zečića, njegovih braće i sestara. Oni se po ceo dan igraju - jure se po šumi ili se igraju kod potoka. Male zeke najviše vole da se igraju žmurke.

Jednom je tako mali zeka odjurio duboko u šumu kako bi se sakrio i kako ga niko ne bi pronašao. Dugo se krio iza jednog žbuna i niko nije uspeo da ga nađe. Kada je izašao iza žbuna, shvatio je da ne ume da se vrati kući.

"Šta sad da radim?", zaplaka mali zeka. "Uskoro će da padne mrak, a ja ne umem da se vratim kući!"

Plakao je tako dugo, kad je iza sebe čuo glas: "Hajde, zečiću, ja ću ti pokazati put!", reče mu stara sova. "Tvoja braća i sestre su upravo blizu kuće - požurimo da ih stigneš!"

Zeka, sav radostan, skoči i pojuri za sovom.

"Eno zeke!", povikali su ostali zečići kada ga ugledaše. "Mama, zeka se tako dobro sakrio, da niko nije uspeo da ga nađe. Pobedio je!"

Zeka nije imao hrabrosti da kaže da se izgubio. "Da, pobedio sam. Ali više nikada neću tako dobro da se krijem", promrmlja zečić i otrča na večeru.