PRIČE
U šumi

Tata i Olja pošli su u šetnju kroz šumu. Nikada ranije Olja nije videla predeo u kome raste toliko različitog drveća. Tata je objašnjavao:

"Najveće drveće u našim šumama je hrast. Na hrastu rađa žir, koji rado jedu veverice i divlje svinje."

"A koje je ono prekrasno drvo sa belim stablom, čije je lišće sad u jesen žuto?"

"To je breza, - odgovorio je tata. - A malo dalje od nje je jedna jasika, slična brezi. Njeno lišće treperi i kad nema vetra."

"A onaj šumarak tamo?"

"To su bukve. U našim šumama najviše ima bukava. Bukva je vrlo korisno drvo i upotrebljava se za razne stvari, od loženja pa do nameštaja."

"Kraj onog potoka ima nekoliko stabala kojih nema na bregu!"

"To su vrbe, koje vole mnogo vlage, pa najčešće rastu uz reke i potoke." Tako su Olja i tata šetali kroz šumu, pa su videli divlju krušku sa sitnim oporim plodovima, i grmove leske na kojima je bilo puno lešnika, još odevenih u zelene košuljice, ali već zrelih. Usred jednog prostranog proplanka ugledali su lipu, drvo sa velikom krunom i puno lišća, a kad se dan bližio kraju, vratili su se kući.

Ilustracija: Igor Marinković