Narodne izreke i poslovice
(priredila: Milena D.)

 

Boj ne bije svetlo oru×je, veŠ boj bije srce u junaka!