Narodne izreke i poslovice
(priredila: Milena D.)

 

Kad čeljad nije besna, ni kuća nije tesna!