Narodne izreke i poslovice
(priredila: Milena D.)

 

Kad je bal, nek je uz muziku.