Narodne izreke i poslovice
(priredila: Milena D.)

 

Ko se sam čuva i Bog ga čuva.