Narodne izreke i poslovice
(priredila: Milena D.)

 

Navika je jedna muka, a odvika dve.