Narodne izreke i poslovice

 

Prazna glava svaka je ohola,
prazne tikve po vodi plivaju.