Narodne izreke i poslovice
(priredila: Milena D.)

 

Sačuvaj me Bože od prijatelja, od neprijatelja ću se sam sačuvati.