Legenda o Svetome Savi

 

Sveti Sava milostivi i nemilostivi ljudi

Sveti Savo putujući kao prosjak od sela do sela dođe u jedno selo, a ljudi ga opaziše, te djecu podgovoriše da natućkaju vaške na nj govoreći im: "Eto jednoga prosjaka! Natućkajte vaške, i ovako nam prosjaci dodijaše!" To čuje Sveti Savo, te ne htjede u njih ni da ide, već okrenu drugijem putem i ode u drugo obližnje selo. U tom selu svako mu odmah dade, što je kadar bio. Onda svetac stane tijem seljacima pričati, kako su nemilostivi ljudi u onom selu; te će na polasku reći: "Bog blagoslovio vaše koševe, u kojijem vam je žito, a oni ne imali šta samljeti!" I zaista, poslije toga u onijeh koji su mu dali bijahu puni koševi; a oni što su bili podgovarali djecu da natućkaju vaške, ne imađahu šta samljeti.