Legenda o Svetome Savi

 

Sveti Sava uči kako se pastrma suši

 

Idući po svijetu dođe Sveti Sava do neke kuće, u kojoj ču na tavanu veliku galamu, Zapita jedno čeljade: "Šta to rade na tavanu, ljudi?" "Evo ima cijelo jutro dižemo pastrmu na tavan, pa nikako ne možemo da ga umirimo, vo se gica i ne da se objesiti." Sveti Savo pomoli se Bogu, ode na tavan i kaza im, da se vo skine dolje, zakolje i iskasapi, pa tek onda da se vješa i da se suši.