Legenda o Svetome Savi

 

Sveti Sava gradi prozore

 

Pođe jednom Sveti Sava da uči narod pobožnosti i vjeri. Idući po svijetu naiđe na ljude gdje sa četiri vola unose svjetlost u kuću. On ih zapita: "Šta radite to braćo?"- "Evo načinismo ima tri dana kuću, pa nikako se u sobama ne vidi".- "Tri dana sa ova četiri vola unosimo svjetlost, pa svejednako. Do pred vrata se vidi, a kad u kuću mrak". Sveti Sava se pomoli Bogu te im reče: "E, ljudi božji, treba načiniti prozore, – evo ovako." Pa im onda načini prozore, a oni mu se mnogo zahvale.