Legenda o Svetome Savi

 

Sveti Sava i seljaci

Imali su neki seljaci mnogo orasi, pa kad su ga obrali oni su ga kačili sas vile na tavan. Takoj su se mučili dugo vreme da nisu mogli ni jedan da ukačiv. Sveti Sava je tuj prošija i videja kude gi kačiv sas vile na tavan. Oni su ga pitali: "Pa kako ćemo drugačije da gi kačimo?" On gi je kazaja da uznev vreće pa da gi napuniv sas orasi i da gi kačiv na tavan. Seljaci su takoj napravili. Opet je prošija Sveti Sava i pitaja: "Koj ve je takoj naučija da radite?" Oni su kazali da je prošija neki božji čovek i kazaja gi da takoj radiv. On gi je blagoslovija i otišija.