Legenda o Svetome Savi

 

Sava uči da se poste srijeda i petak

Idući Sveti Sava putem pođe do jedne kuće, gdje se u petak peče janje. Sveti Sava iskara ukućane govoreći: "Zar u petak mrsite, pa opet hoćete božje pomilovanje?" Domaćin mu odgovori: "Pa što da ne mrsimo, – danas nije nikakav post"! Sveti Sava odgovori: "Treba da postiš svaku srijedu i petak. Srijedu u spomen, kad su Isusa izdali, a petak u spomen smrti i raspeća Isusova." Od tada se svukud po pravom hrišćanluku posti srijeda i petak.