Legenda o Svetome Savi

 

Sveti Sava i švalja

 

Sa prosjačkim štapom i torbom o vratu dođe Sveti Sava u jednu kuću i tu zateče jednu ženu đe šije od sebe. Sveti Savo joj reče: "Ne šij od sebe, već sebi, pa će ti radnja lakše ići!" Ona ga posluša, te počne sebi šiti, pa joj je radnja hitrije išla. U tom dođe njezina kona, te kad viđe da sebi šije, zapita je: " Od koga si to naučila? " -"Ovaj prosjak, bog mu pomog'o, kaza mi". Onda Sveti Savo blagoslovi šav govoreći: "Neka vam je ta radnja blagoslovena, te što uradili, viđelo vam se! "