Legenda o Svetome Savi

 

Kako je postao užarski zanat

 

Još kad se Bog terao s đavolom, priskočio Bogu u pomoć Sveti Sava. Namajući od čega drugog, Sveti Sava usukao je uže od peska, i njime je Bog savladao đavola. Tada se još nije znalo za konopac, i tek ga onda Bog zdao da pomogne ljudima protivu đavola, ako bi se ovaj još koji put javio. Ko je onda pošao za Svetim Savom postao je užar.