Maja u šumiDado i Sonja, Majini susedi, dolazili su svakoga dana da vide kako napreduje zečić i uvek mu donosili ili ljuske od graška ili ljuske od krompira ili maslačak.
- Kako su mu vrhovi ušiju plavkasti - iščuđavala se Sonja.

Klikom na sliku prelazite na sledeću stranicu