PESME

Gladni zečić

Odjutros mu nisu ni kupusa dali,
šargarepe nema-gladan zečić mali.
Ali nega zato baš ne boli glava,
kad' nema kupusa dobra je i trava!