PESME

Hajde izračunaj

Stari grad Šalirad
koliko kula ima?

Da li vrapčići nose
zastavice svima?

Koliko je vrapčića
a koliko krila?

Kolika bi brojka
s nožicama bila?

Kada na tri kule
zastavice stave
kljuniće saberi
a potom i glave.

Račun nije parče
to znaju svi đaci,
ali ga već rade
i mali prvaci.