PESME

Jesen u mome kraju

Jesen


Leto otišlo, jesen već drema
Kraj kuće stare krajolik žut
Majka mi kajmak i pršut sprema
Šalje me sutra na dalek put.

Napuštam selo i bela stada
Odlazim srećan u grad sanjara
Otac se brine, braca govori
Kraj našeg starog deke mlenara.

Grad sanjara širi mi ruke
Pozvaće i vas jednoga dana
To je najlepša moja luka
Posle Zabrđa i našeg stana.