PESME

KAD BI

Kad bi jelen imo krila,

To bi brza ptica bila.

 

Kad bi lutka znala šiti,

Mogla bi mi švalja biti.

 

Kad bi hlebac pado s neba,

Svak bi imo kol’ko treba.

 

Kad bi mlekom tekla Sava,

Sir bi bio zabadava.

 

Kad bi uvek bio maj,

Pećima bi bio kraj.

 

Kad bi Dunav bio vreo,

Svak bi riblje čorbe jeo.

 

Kad bi .......... al’ što ne mož biti,

O tom nemoj govoriti!

 

(Jovan Jovanović - Zmaj)

Ilustracija : Nela Tatalović