PESME

MATERINA MAZA

 

Ima dete u selu,

Ime mu je Laza,

Al’ ga zovu drukčije –

M a t e r i n a   m a z a.

 

Kad sva deca ustanu,

On i onda spava,

Kad mu kažu: Ustani!

Njega boli glava.

 

Kad ustane, ne ume

Da se sam obuče,

Ne sme da se umije,

Ište vode vruće.

 

Kad ga žulji cipela,

On cipelu tuče,

Tad ga ruka zaboli,

Pa onda jauče.

 

Kad mu dadu jabuku,

On bi hteo šljiva,

Kad mu pruže pogaču,

Onda bi koljiva.

 

Kad se malo ogrebe,

Plače i zapeva:

"Jao, jao, pomagaj,

Izić će mi creva!"

 

Kad je suvo, zamesi

Blata pa se kalja,

Kad ga mati pokara,

Legne pa se valja.

 

Kad mu uspu tarane,

On bi jeo riba,

Kad se ribe najede,

Tad ga boli tiba.

 

Pa zato ga ne zovu

Po imenu: Laza,

Većem jadno, žalosno:

M a t e r i n a   m a z a!

 

(Jovan Jovanović - Zmaj)

Ilustracija : Nela Tatalović