PESME

NIJE PRAVO

Nije pravo, seko,

Sama srčeš mleko,

 

A sirota cica,

To joj glad golica.

 

I ona bi htela

Tog napitka bela.

 

Tebi dade mati,

Ti ćeš cici dati,

 

Da budete siti

I ciculjka i ti.

 

(Jovan Jovanović - Zmaj)

Ilustracija : Nela Tatalović