PESME

Ptica u kavezu

Na prozoru kavez stoji,
U kavezu ptica mala,
A tužna je, vrlo tužna
Tek što nije zaplakala.

Pa je pita hraniteljka
Kad grumičak njojzi dade:
"Šta je tebi, ptico moja?
Izjadaj mi svoje jade!"

"Ta sad imaš lepu kuću,
Ja ti dajem lepo hrane,
Sad bi mogla pevat pesme
Da se ori na sve strane."

Iz kaveza ptica veli
Gledeć' tamo u daljine:
"Imam svega, teško meni,
I ljudi mi dobra čine."

"I suviše imam svega
Što nemaju druge ptice,
Al' najvećeg dobra nemam -
Nemam svoje slobodice!"

(Jovan Jovanović - Zmaj)