PESME

Unutrašnja veza


Tvoje poruke čitam

preko intuitivnog telefona,

kad mi uho zazvoni

ja kažem:

to je ona.

      Napisao: Stojan Simić - Krpica