ZANIMLJIVOSTI

 

KULTURE SVETA

- EGIPAT -

(priredio: Predrag Grozdanić)


Maat


 

Maat je Boginja istine, a kultni centri se nalaze duž celog Egipta. Maat predstavlja ideale zakona, poretka i istine. Reč Maat se prevodi kao "ona koja je ispravna". To sadrži u sebi bilo šta što je istinito, uređeno ili uravnoteženo. Ona je ženski duplikat Thoth-a. Znamo da je drevna Boginja zato što je nalazimo u brodu od Ra kao ružu iznad voda ambisa Nu prvog dana. Zajedno sa Thoth-om su unosili dnevni kurs Boga sunca Ra. Ponekad je nazivana "oko Ra" ili "kćerka Ra".

Maat takođe igra važnu ulogu u knjizi mrtvih. U "Haal of Maat" je vršeno presuđivanje mrtvima. To je rađeno tako što se na jednoj strani vagalo srce umrlog, a na drugoj je bilo pero od Maat. Ako je srce bilo lakše, tada je osoba bila dostojna susreta sa Ozirisom posle života. Ako bi srce bilo teže od pera tada bi osoba bila proždrana od Ammut.

Maat se predstavlja kao žena koja nosi visoko nojevo pero na glavi. Od srodstva je kćerka Ra, žena od Thotha. Još je negde nazivaju Mayet.