ZANIMLJIVOSTI

 

KULTURE SVETA

- EGIPAT -

(priredio: Predrag Grozdanić)


Ra


 

Kultni centri su Heliopolis i širom Egipta. Od vrlo ranih vremena Ra je bio Bog sunca. Uzeo je mnogo osobina i čak imena drugih Bogova kako se egipatska mitologija razvijala. Dobar primer za ovo je da su se Bog Ra i Amun spojili i postao je Amun-Ra ili kombinujući Ra i Horusa postao je Ra-Harakhte.

Još od kako je Ra bio Bog velike drevnosti, postoji puno priča koje su spojene sa njim ili ga dovode u vezu. Jedna legenda kaže da svaki dan Ra biva rođen i počinje putovanje preko neba. Verovalo se da Ra putuje Manjet brodom ili Barkom miliona godina. Na tom dnevnom putovanju pridružuje mu se posada od puno Bogova. Manjet brod jedri kroz 12 provincija, predstavljajući 12 sati dana. Na kraju svakog dana smatralo se da Ra umire i ukrcava se na noćno putovanje. Za ovo putovanje nazvan je Auf, što znači leš. Ra je jedrio u Mesektet brodu ili noćnoj barci kroz 12 sati tame. Nije uvek bilo mirno na jedrenjima na ovim brodovima. Tokom dana Ra je morao da porazi protivničkog vođu, zmiju sa imenom Apep. Glavna bitka je vođena između Ra i Apepa, i Ra je obično pobeđivao, ponekad olujnim danima ili za vreme pomračenja Egipćani su verovali da je Apep pobeđivao i progutao sunce. Zato što vetar ne duva u podzemnom svetu, Auf (Ra) je morao da se osloni na razne neprijateljske duše i demone da mu pomognu u vuči barke duž reke u podzemnom svetu. Aufov glavni posao u podzemnom svetu je bio da donese svetlo dušama umrlih kako bi prolazio kroz njihove oblasti. Nakon njegovog odlaska ove duše bi padale ponovo u pustu tamu. Podzemni svet ovih ranih solarnih mitova je bio veoma različito mesto nego polja mira koje nalazimo u Ozirisovom kultu kasnijih perioda.

Ra je često slikan kao jastreb ili čovek sa glavom jastreba sa solarnim diskom okruženim Ureusom na njegovoj glavi. Često je slikan i kako nosi duplu krunu gornjeg i donjeg Egipta. Otac je prvog božanskog para, Shu i Tefnut. Deda je Gebu i Nut, čija su deca bila Oziris i isis, Seth i Nephthys. Druga imena su još Re i Phra.