ZANIMLJIVOSTI

 

KULTURE SVETA

- EGIPAT -

(priredio: Predrag Grozdanić)


Bastet

Bastet
 

Kultni centar ovog božanstva je Bubastis Delti. Kao Boginja sunca ona predstavlja toplotu, daje snagu životu od sunca. Njen kult se javlja vrlo rano, sa drugom dinastijom. Nalik mački, bila je obožavana zbog svoje gipkosti i snage. Bast je branila Ra od zmije Apep.
Predstavlja se kao žena sa glavom domaće mačke. Kaže se da je kćerka i supruga Ra, majka Khensu i Maahes.
Još je zovu Bast.