ZANIMLJIVOSTI

 

KULTURE SVETA

- EGIPAT -

(priredio: Predrag Grozdanić)


Geb


 

Kultni centri se nalaze širom Egipta. Za Geba se smatra da predstavlja Zemlju, često se viđa opružen ispod nebeske Boginje Nut. Geb je bio nazivan i kao "Veliki Gakač", pa je u skladu s tim bio predstavljen kao guska. U ovoj formi je bio jer se kaže da je ležao na jajetu iz kojeg se izleglo sunce. Veruje se da je treći božanski kralj Zemlje. Kraljevski tron Egipta je poznat kao "Gebov tron" u čast njegove velike vladavine.

Kao Bog vegetacije bio je prikazivan sa zelenim parčićima zemlje ili biljkama na njegovom telu. Kao Zemlja, često se viđa kako leži ispod Nut, naslonjen na jedan lakat, jednim kolenom savijenim prema nebu, ovo prestavlja planine i doline na Zemlji. Često je naslikan i sa guskom na njegovoj glavi ili kao guska.
Od rodbinskih veza pripisuje mu se da je sin Shu i Tefnut, brat blizanac od Nut, muž od Nut, otac Ozirisa i Isis, Seth i Nephthys. Još na nazivaju i Keb.