ZANIMLJIVOSTI

 

KULTURE SVETA

- EGIPAT -

(priredio: Predrag Grozdanić)


Hator


 

Kultni centri se nalaze širom Egipta, a posebno u Denderi. Zato što se njeno obožavanje proteže još u predinastičko vreme, nalazimo Hathor identifikovanu sa mnogim lokalnim Boginjama i možemo reći da su sve te Boginje samo različite forme Hathor. Nalazimo je u ulozi Boginje nebesa, Boginje sunca, Boginje meseca, Boginje istoka, Boginje zapada, Boginje vlage, Boginje plodnosti, Boginje poljoprivrede i Boginje podzemnog sveta.

Hathor je bila Boginja radosti, materinstva i ljubavi. Smatrala se za zaštitnicu trudnica i babica. Bila je pokrovitelj svih žena bez obzira na njihov položaj. Kao Boginja plodnosti i vlage, Hathor se pridružuje sa poplavama Nila. U legendama o Ra, Hathor se naziva "okom Ra".

U kasnijim vremenima kada je Oziris povećao popularnost, njena uloga je izmenjena. Sada je dočekivala pokojnike sa dobrodošlicom u podzemni svet, deleći vodu dušama mrtvih iz grana drveta sikamor (egipatska smokva) i nudeći im hranu.

Originalno je obožavana u formi krave, ponekad kao krava sa zvezdama na njoj. Kasnije je predstavljaju kao ženu sa glavom krave i konačno sa ljudskom glavom širokog i mirnog lica, ponekad se opisuje sa ušima ili rogovima krave.
Često se može videti i sa parom rogova iznad njene glave, a između je disk koji simboliše mesec.

Kćerka je od Nut i Ra, žena od Ra, majka od Ihy. Mnoge legende je portretišu kao majku Horusa.