ZANIMLJIVOSTI

 

KULTURE SVETA

- EGIPAT -

(priredio: Predrag Grozdanić)


Horus


 

Onaj koji je iznad. Kultni centri su širom Egipta. Ime dolazi iz egipatske reči Hor koja se prevodi kao "lice". Njegove oči predstavljaju sunce i mesec.
Pristalice Horuse su izvršile invaziju na Egipat u predinastičkoj istoriji, u to vreme je bio poštovan kao ratni diktator. Postao je deo državne religije i bio je pridružen Bogu sunca Ra. Horus je bio veoma važan za državnu religiju tako da su faraoni smatrani njegovom ljudskom manifestacijom i čak uzimali ime Horus.
U popularnijim religijskim verovanjima bio je sin Ozirisa i Isis. Osvetnik očevog ubistva i model savesnog sina. U ovim pričama nalazimo ga u bitkama sa njegovim ujakom Setom.

Možemo naći različita predstavljanja Horusa, ali najčešće je soko ili čovek sa glavom sokola.
Ima mnoga druga imena, pa ćemo opisati neka:
Haroeris (Horus stariji) - rana forma Horusa. Bio je Bog svetlosti. Oči su mu predstavljale sunce i mesec. Bio je takođe brat Ozirisa i Seta. Ponekad je bio sin ili muž Hathor.

Horus Behudety - u formi Horusa od Edfua predstavlja podnevno sunce. Bio je obožavan u zapadnoj Delti, a kasnije kako se njegov kult širio gornjim Egiptom, kultni centar je uspostavljen u Edfuu. Horus od Edfua bori se u velikoj bici sa Setom i armijom zaverenika. Naslikan je kao lav sa glavom jastreba.

Ra-Harakhte - ovaj Horus je bio identifikovan sa Ra i dnevnim putem sunca od horizonta do horizonta. Dva božanstva su kombinovana i postala Ra-Harakhte. Predstavljen je kao soko ili čovek sa glavom sokola noseći solarni disk i duplu krunu.

Harmakhet - u ovoj formi je predstavljen kao izlazeće sunce i bio je pridružen sa Khepri. Takođe je smatran čuvarem mudrosti. Ponekad je slikan kao čovek sa glavom sokola, ali najprepoznatljivija forma je sfinga sa glavom ovna.

Harsiesis (Horus sin od Isis) - ovaj Horus je bio sin Isis i Ozirisa. Posle smrti Ozirisa, Isis ga je dovela na plutajuće ostrvo u močvarama Butoa. Dete je bilo slabo i u konstantnoj opasnosti od njegovog zlog ujaka Seta koji je slao zmije i čudovišta da ga napadaju. Ali njegova majka Isis je bila odlična magijskim veštinama i odbijala zlo koristeći čini protiv stvorova i maladi Horus je preživeo i porastao.

Harpokrates (dete Horus) - kao dete je predstavljen kao novorođeno sunce. Uobičajeno je predstavljen kao dete koje sedi i sisa palac. Iako dete nosio je kraljevsku krunu i uraeus.

Harendotes (Horus osvetnik oca)

Har-pa-Neb-Taui (Horus gospodar dve zemlje)