ZANIMLJIVOSTI

 

KULTURE SVETA

- EGIPAT -

(priredio: Predrag Grozdanić)


Izis


 

Hram posvećen Isis nalazi se na ostrvu Fila, blizu prve katarakte. Nju duboko poštuju širom celog Egipta.
Isis je jedna od najranijih i najvažnijih boginja drevnog Egipta. Smatrana je kao ženski kontrapunkt Ozirisu, uloga koju je verovatno zauzimala pre svanuća dinastičkog Egipta. Nijedno drugo božanstvo nije izdržalo probu vremena tako dobro kao Isis. Njen kult nije ugašen sa drugim egipatskim bogovima, ali je bilo prigrljeno od strane Grka i Rimljana, njeno obožavanje se održalo do današnjih dana.

Poštovana je od Egipćana kao velika boginja-majka i predstavlja materinski duh u svojoj najintimnijoj formi. Često je viđana kako doji mladog Horusa. U Ozirisovoj legendi ona je viđena kao savesna supruga, žalosna udovica i kao zaštitnik mrtvih.

Kao boginja sa krilima može predstavljati vetar. U legendi o Ozirisu ima upućivanja da Isis cvili i jeca kao vetar. Takođe je stalno u putovanju gore i dole zemljom u potrazi za njenim izgubljenim mužem. Po nalaženju Ozirisovog tela, ona uzima oblik jedne od najbržih ptica, sokola. Lepršajući iznad njegovog mrtvog tela ona cvili i jeca. Ona vraća Ozirisu život lepršanjem njenih krila i puneći njegova usta i nos vazduhom.

Isis je bila velika čarobnica, boginja magije. Zajedno sa Totom, naučila je čovečanstvo tajnama medicine. Ona je balsamovala i čuvala Ozirisa. Često je predstavljena u podnožju mrtvačkog kovčega sa dugim raširenim krilima da zaštiti pokojnike.

Često je viđamo sa rogovima i solarnim diskom na njenoj glavi. Ponekad je naslikana sa krilima, važno je reći da je ona jedna od samo nekoliko božanstava sa krilima u drevnoj egipatskoj mitologiji.

Rođačke veze: kćerka od Nut i Geb. Sestra Ozirisa, Nephthys i Seta. Žena Ozirisa. Majka Horusa.