ZANIMLJIVOSTI

 

KULTURE SVETA

- EGIPAT -

(priredio: Predrag Grozdanić)


Khepri


 

Onaj koji dolazi u egzistenciju. Kultni centar se nalazi U Heliopolisu, svetom gradu. Heliopolis više ne postoji, a nalazio se u jednom od sadašnjih delova Kaira, vremenom je ostao samo jedan obelisk na ulazu u Heliopolis, a na njegovim ruševinama su izgrađene kuće. Smatran je za prvo kopno koje se pojavilo posle potopa.

Bog sunca, povezan sa njegovim izlaskom. Zbog njegove asocijacije sa sunčevim izlaskom, smatran je jednim od Bogova stvaralaca. Khepri je gurnuo sunce preko neba na isti način na koji skarabej gura kugle izmeta preko zemlje.

Predstavljen je kao čovek sa glavom skarabeja ili skarabej.

Sam je sebe stvorio. Od drugih mogućih imena spominje se kao Khepra, Khepera.