ZANIMLJIVOSTI

 

KULTURE SVETA

- EGIPAT -

(priredio: Predrag Grozdanić)


Min


 

Min je poglavar nebesa. Kultni centri su u Panopolisu i Koptosu. U drevnim vremenima Min je bio nebeski Bog čiji je simbol bila munja. U srenjem kraljevstvu bio je identifikovan kao Bog-soko Haroeris (Horus starešina). Iznad svega Min je bio obožavan od strane muškaraca kao Bog plodnosti. Takođe se viđa kao Bog kiše koji promoviše plodnost prirode, specijalno rast žita.

Za vreme Min festivala koji su slavili početak sezone sađenja, nalazimo faraone kako ceremonijalno motikaju zemlju i navodnjavaju polja pod supervizijom Mina. Isto tako kao što je Minov festival označavao početak sezone žetve, faraon je viđen kako kosi žito.

Uprkos njegovim asocijacijama na plodnost, Min je takođe poznat kao Gospodar Istočne pustinje. U ovoj ulozi bio je zaštitnik karavana koji su išli iz njegovog kultnog centra Koptosa ka Crvenom moru. Kao gospodar stranih zemalja bio je zaštitnik nomada i lovaca.

Slikan je
sa bradom sa nogama skupljenim zajedno. Nosio je dva visoka pera, isti šešir kao što nalazimo da Amun nosi. Njegova ruka je podignuta držeći bič ili munju. U novom kraljevstvu bio je predstavljan kao beli bik.

Rođačke relacije su mu da je sin Ra ili Shu.