ZANIMLJIVOSTI

 

KULTURE SVETA

- EGIPAT -

(priredio: Predrag Grozdanić)


Mut

 

Kultni centar Teba tj. današnji Luksor. Mut je božanska majka, kraljica svih Bogova. Ona je ženski par sa Amunom. Mut je prisvojila mnogo od drugih egipatskih Boginja koje su predstavljale osobine materinstva. Za vreme Novog kraljevstva, venčanje Mut i Amuna je bila jedna od najvećih godišnjih proslava. Amun bi dolazio iz njegovog hrama u Karnaku u velikoj pratnji da poseti Mut u njenom hramu u Luksoru. Uprkos venčanju sa Amunom, Mut je bila biseksualna, možda da bi pojačala njenu poziciju kao majka svih stvari. Njen hijeroglifski simbol bio je lešinar, to je nošeno na krunama egipatskih kraljica da simboliše njihovo materinstvo.

Predstavlja se kao žena koja nosi šešir sa simbolom lešinara, sa duplom krunom gornjeg i donjeg Egipta. Na nekim slikama glave lešinara štrče iz njenih ramena. Ponekad drži skiptar od papirusa.
Od rođačkih veza je žena Amuna, majka svih Bogova, majka svih živih stvari.