ZANIMLJIVOSTI

 

KULTURE SVETA

- EGIPAT -

(priredio: Predrag Grozdanić)


Neith


 

Kultni centar je u zapadnoj Delti. Neith je bila Boginja lova. Takođe može biti i Boginja rata. Njeno obožavanje datira iz predinastičkog perioda. U drevnim vremenima nazivana je "majka Bogova" i "Velika Boginja". Smatrana je za čuvara muškaraca i Bogova.

Kasnije Neith viđamo kao zaštitnika mrtvih, često je viđamo kako stoji sa Nephthys u uzglavlju sarkofaga. Ili asistirajući Isis, Nephthys i Serqet da čuvaju Kenopik tegle. Kao "Otvarač puteva " bila je vodič u podzemlju, ženski Anubis. U osamnaestoj dinastiji uzela je atribute Hathor, kao zaštitnik žena. Kao božanstvo stvaranja rečeno je da će biti žena Khnuma u Elefantinu. Zamoljena je za njenu mudrost da arbitrira u velikoj svađi Horusa i Seta.

Neith je preuzela ulogu nacionalnog božanstva za vreme dvadesetšeste dinastije, kada su kraljevi odbili napad Asiraca i obnovili Egipat. Ovaj period je trajao oko vek i po i tendencija u umetnosti i religiji je bila da se obnovi slava prošlosti. To je bilo odgovarajuće vreme za obožavanje neke drevne Boginje.

Slikana je kao žena koja nosi crvenu krunu Donjeg Egipta, držeći luk i strele. Njen kultni znak bio je štit i ukrštene strele. Povremeno je bila predstavljana kao velika krava, majka od Ra.

Rođačke veze variraju od vremenskog perioda. Majka Sobeka, Isis, Horusa i Ozirisa. Ili majka Ra. Faraon Nectanebo II iz dvadesetšeste dinastije ju je potvrđivao kao svoju majku. Žena Khnuma.