Antički svet

 

Plejade

priredila: Sanja Jović

 

(Grč. Pleiades, lat. Pleiades ili Vergiliae - kćeri titana Atlasa i okeanide Pleone)

Bilo ih je sedam: Maja, Meropa, Elektra, Tajgeta, Alkiona, Kelena i Steropa. Kad su njihove posestrime Hijade umrle od tuge za svojim mrtvim bratom Hijantom, oduzele su sebi život od žalosti, i najviši bog Zevs ih je pretvorio u sazvežde.

U mitovima su značajnu ulogu imale prve tri: Maja je postala majka boga Hermesa, Meropa - žena korintskog kralja Sizifa, a Elektra - majka kralja Dardana, praoca Ila, osnivača Troje. Prema ranim verzijama mitova, Tajgeta je postala majka Lakedemona, prvog spartanskog kralja. Jedna od njih je na nebu teško vidljiva, a druga se vidi tek povremeno: to su Meropa, koja se stidi što se udala za smrtnika, i Elektra, koja je nakon pada Troje raspustila kosu i luta nebom kao kometa.

Plejade, umetnička predstava