Antički svet

 

Volkano - italski bog vatre

priredila: Sanja Jović

 

Volkano (Vulkan, Volkanus) stari je italski bog vatre koji je od najranijih vremena imao u starom Rimu svog sveštenika i dan posvećen samo njemu - 23. avgust. Ovaj praznik pada u vreme najvećih letnjih vrućina, kada prete opasnosti od požara. Stoga su na taj dan, na prostoru posvećenom ovom bogu, žrtvovane sitne ribe iz Tibra koje su bacane u vatru kako bi se umilostivio Volkano i zaštitio narod i njegovu imovinu od požara. Pošto je smatran tvorcem i nosiocem večne vatre, u III veku sagrađen je i posvećen mu je hram na Marsovom polju van gradskih bedema. Posle Neronove paljevine Rima, Domencijan je naredio da se u svim delovima grada Volkanu postave žrtvenici na kojima su žrtvovane životinje riđe boje (boje vatre) - riđe tele i vepar. Pod grčkim uticajem, Volkano je postao i bog kovačke veštine i vremenom je poistovećen sa Hefestom iz grčke mitologije. Vulkani, mesta na kojima izbija užarena istopljena lava iz središta Zemlje, dobili su naziv po ovoj mitološkoj ličnosti.